Rugăciuni pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi

Părinţii Bisericii au încuviinţat din totdeauna credincioşilor lectura Sfintei Scripturi. Datorită unor neînţelegeri în tâlcuire, au aparut în decursul veacurilor interpretări eronate ale unor pasaje scripturistice. Predicile preoţilor facilitează înţelegerea corectă a Scripturii în duhul Sfinţilor Părinţi. De fiecare dată când se rosteşte Sfânta Evanghelie în biserică, preotul se roagă pentru învrednicirea credincioşilor de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Academicianul Simion Mehedinţi, subliniind importanţa lecturii scripturistice pentru formarea conduitei morale a omului dar şi a întregului neam, spunea că „un popor, ca şi orice om în parte, atât preţuieşte cât a înţeles din Evanghelie şi cât poate să urmeze învăţăturii lui Hristos“.

De folos este credincioşilor, ca înainte de a citi din Biblie (1-2 capitole pe zi după recomandarea mai multor duhovnici ai Bisericii) să rostească rugăciuni pentru luminarea minţii şi dobândirea unei puteri de înţelegere corectă a celor ce se citesc. Reproducem în continuare rugăciuni care se pot rosti înaintea lecturii scripturistice.

 Acestea le puteţi copia într-un document Word spre printare şi folos acasă.

Prof. Alexandru Oltean

biblia

Străluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina cea neînserată a cunoştinţei dumnezeirii Tale şi deschide ochii cugetului nostru spre cunoaşterea evanghelicelor Tale propovăduiri; pune întru noi şi frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupeşti cu totul călcându-le, viaţă duhovnicească să petrecem, toate cele ce sunt spre plăcerea Ta cugetându-le şi făcându-le. Că Tu eşti luminarea şi sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, deschide ochii şi urechile inimii mele ca să aud cuvintele Tale şi să înţeleg şi să fac voia Ta, Doamne, că nemernic sunt eu pe pământ. Nu ascunde de la mine poruncile Tale, ci deschide ochii mei ca să înţeleg măririle din Legea Ta. Căci către Tine nădăjduiesc Dumnezeul meu, că Tu îmi vei lumina inima. Amin. (Sf. Ioan Gură de Aur)

Doamne, dă-mi să primesc simţirea puterii celei din cuvintele Scripturii. Amin. (Sf. Isaac Sirul)

 

2 Responses to Rugăciuni pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi

  1. Andrei says:

    O sursa exacta a citarii acestor rugaciuni?

    • evsevie says:

      Sursa o vei găsi în Liturghier (cartea de slujire a preoţilor) la rugăciunea de dinaintea citirii din Sfânta Evanghelie…si în operele Sfinţilor Părinţi amintiţi în paranteză.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: