Vă invităm la hram!

Slujba sfinţirii (târnosirii) unei biserici se aseamănă cu botezul unui om. În momentul binecuvântării şi sfinţirii locaşului de cult, ca şi în cazul botezării unui copil, episcopul adaugă numele unui patron spiritual sub a cărui oblăduire comunitatea se va ruga în acel loc. Acest nume de sfânt sau eveniment important din istoria Creştinismului (praznic sau sărbătoare) este hramul bisericii.P7070020

Hramul mănăstirilor reprezintă prilej de peregrinare pentru creştini, urcuş taboric din viaţa tumultoasă, iar hramul bisericii de mir, al unei comunităţi, contribuie la păstrarea unităţii comunitare. În majoritatea satelor la această sărbătoare se adaugă serbarea „Fiii satului” pentru a sublinia încă o dată frăţietatea constituită sub streaşina bisericii şi în grija protectorului ei spiritual. Ca datorie morală, la hram se cuvine să fie amintiţi şi pomeniţi în rugăciunea liturgică ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş. Cu recunoştinţă faţă de patronul duhovnicesc al bisericii şi din dragoste pentru toată suflarea, creştinii organizează agape frăţeşti.

Cele trei biserici din oraşul nostru au ca hram următorii protectori: Catedrala pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 noiembrie), Biserica din vecinătatea Colegiului „Aurel Vlaicu” pe Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei (6 decembrie) şi cea mai veche biserică din localitate, în cartierul Micro II, la „Drumul Ţării” cum mai este amintită, are ca ocrotitoare pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu prin Praznicul Adormirii Maicii Domnului (15 august).

orastia_veche_32

Prin urmare, sunteţi invitaţi la sărbătoarea hramului Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Orăştie prin participarea la slujbele speciale rânduite cu această ocazie după următorul program:

Vineri seara, 14 august, orele 19,oo: Slujba Vecerniei Mari cu Litie şi Prohodul Maicii Domnului (P7130003procesiune)

Sâmbătă dimineaţa, 15 august, orele 8,45: Slujba Utreniei şi a Dumnezeieştii Liturghii (procesiune)

Cuvântul “hram” provine din limba slavonă şi înseamnă “casă”. Hramul unei biserici este  prilejul de înţelege mai deplin că biserica noastră este Casa în care sălăşluieşte Dumnezeu cu Sfinţii Săi. În această casă suntem invitaţi cu toţii să formăm o familie duhovnicească. Şi astfel, despre biserica noastră, ca locaş al comuniunii cu Dumnezeu dar şi cu noi toţi,  putem spune că este singurul loc unde toată lumea e “acasă”.

prof. Alexandru Oltean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: