Să împlinim virtuţi! …adică?

Mereu auzim acest îndemn din sânul bisericilor noastre: Să împlinim virtuţi! Dar ca să poţi urma aceasta trebuie să înţelegem ce sunt acelea virtuţile, ce este virtutea?

Maica Stareţă Rafaela din statul New York ne lămureşte astfel: “Rădăcina cuvântului “virtute”, termenul latinesc vir, se referă la un bărbat adult, nu tânăr, la un om curajos, de caracter. Termenul “viril”, care ne este mai familiar, provine din aceeaşi rădăcină. Adjectivul virtus, al cărui prim sens este “bărbătesc”, mai poate însemna, prin analogie de sens, “valoros”, “curajos”, “cutezător”. Dicţionarele definesc virtutea în felul următor: “desăvârşire”, “integritate morală”, “tărie” sau “putere” (în virtutea Crucii, sau în “puterea” Crucii)” (din lucrarea “Cum să ne desăvârşim în Hristos – după chipul Său -“, Maica Rafaela, Editura Sophia, Bucureşti, 2009, pag. 53)

Din etimologia termenului “virtute” putem deduce că un om virtuos e un om curajos, matur şi victorios. Cunoaştem cu toţii cât de uşor este să păcătuim şi cât de greu să împlinim o faptă bună câtă vreme suntem înglodaţi în mlaştina patimilor.

Virtutea se câştigă cu stăruinţă şi curaj. Pentru a împlini virtuţi omul se angajează la luptă. Şi ca în orice luptă cineva pierde, cineva câştigă. Tărâmul de bătălie este propriul suflet. Pentru creştin virtutea este câştigul în urma bătăliei în care păcatul din suflet a fost biruit.  Virtutea e decoraţia celui ce a învins. Păcatul doar prin opoziţie curajoasă poate fi stârpit. Arhiereul Andrei al Alba Iuliei spune adeseori că în momentul în care am smuls burienile păcatului din suflet trebuie să sădim florile virtuţilor pentru a nu lăsa loc gol şi nelucrat.

Virtutea este semn al desăvârşirii şi integrităţii morale a omului. Păcatul este semn al stricăciunii şi slăbiciunii lui. Hristos ne îndeamnă ca un comandant de oşti pe fiecare dintre noi, soldaţii Săi:  “Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea! (Ioan 16:33)” …Şi voi veţi birui!

Acum, dacă am înţeles ce înseamnă virtutea, cu curaj şi maturitate duhovnicească din povăţuirea duhovnicului nostru, să ne îndemnăm unii pe alţii: LA LUPTĂ! SĂ CUCERIM VIRTUŢI!

prof. Alexandru Oltean

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: