Cântările bisericeşti după Dimitrie Cunţanu

Anul 1890 marchează o cotitură în cadrul muzicii bisericeşti din Transilvania. În acest an, preotul şi profesorul Dimitrie Cunţanu de la Sibiu, publică la Viena ,,Cântările Bisericesci după melodiile celor opt glasuri”.

Proiectul de publicare a acestei lucrări este însă mai vechi, din timpul păstoririi marelui mitropolit Andrei Şaguna. Astfel mitropolitul Andrei Şaguna îl însărcinează pe Dimitrie Cunţanu în 1868 să culeagă şi să fixeze pe note, în cadrul muzicii liniare cântările bisericeşti din cuprinsul Mitropoliei Ardealului.  Munca ce a urmat a fost grea şi anevoioasă iar deplasarea pentru culegerea cântărilor bisericeşti a fost adeseori întâmpinată de mari dificultăţi de ordin material.

În prefaţa acestei lucrări preotul profesor Dimitrie Cunţanu ne descrie modul cum a cules aceste cântece şi chiar oferă celor ce doreau să se iniţieze în cadrul muzicii bisericeşti, anumite tehnici de învăţare şi aplicare a glasurilor bisericeşti.

Prin tipărirea acestei lucrări, Dimitrie Cunţanu a salvat de la dispariţie şi de alterare muzica bisericească transilvăneană de origine bizantină.

,,Cântările Bisericesci după melodiile celor opt glasuri” va fi editată de patru ori, prima ediţie este cea din 1890, iar următoarele trei vor fi îngrijite de Timotei Popovici, 1924, 1932, 1943.

Foarte multe din cântecele culese şi prelucrate de Dimitrie Cunţanu vor fi apoi preluate şi vor apărea în alte cărţi destinate muzicii de strană de către profesori de muzică de la Sibiu, Cluj, Alba-Iulia: Timotei Popovici, Gheorghe Şoima, Ioan Brie, Vasile Stanciu, Adam Domin, etc. În zona Orăştiei avem prelucrări după cântecele lui Dimitrie Cunţanu făcute de către profesorul Ioan Popa.

Pun la dispoziţia celor interesaţi de muzica bisericească a treia ediţie a acestei cărţi de muzică bisericească din 1932. Doresc mult spor duhovnicesc celor ce vor dori să înveţe glasurile, podobiile, liturghia şi irmoasele culese, aranjate şi notate de Dimitrie Cunţanu.

Pentru document apasati aici>>> Carte de Dimitrie Cuntanu


std. Ioan Marius POPA, Teologie Pastorală anul II, Facultatea de Teologie din Alba Iulia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: