Noutăţi editoriale: ANASTASIMATARUL TRANSILVAN după D. Cunţanu

Un mijloc eficient de a face misiune este prin slujbele cântate frumos şi corect. Această idee a stat la baza alcătuirii unui ANASTASIMATAR alcătuit de către părintele Vasile Stanciu de la Cluj ce conţine Cântările VECERNIEI de sâmbătă seara şi ale UTRENIEI de Duminică dimineaţa, compuse şi fixate pe notaţie liniară după melodiile celor opt glasuri bisericeşti, notate de preotul DIMITRIE CUNŢANU.

Primul Anastasimatar cunoscut este cel al lui Hrisafie cel Nou, protopsalt al Bisericii Patriarhale din Constantinopol între anii 1655-1680 apărut în 1671. În spaţiul românesc avem Psaltichia românească a lui Filotei sin agăi Jipei din 1713, Anastasimatarul lui Mihalache Moldoveanu din 1767, Anastasimatarul lui Macarie Ieromonahul din 1823, primul tipărit în limba română, după cel al lui Petru Efesiul, Anastasimatarul lui Dimitrie Suceveanu în 1846, Prescurtare din Bazul muzicii bisericeşti şi din Anastasimatar, alcătuit de Anton Pann şi tipărit în anul 1847 şi Anastasimatarul lui Antonn Pann, tipărit în anul 1854, tradus în  româneşte după cel al lui Dionisie Fotino.

Primul care va porni o acţiune de culegere, selectare şi punere în scris a melodiilor celor opt glasuri în mediul transilvănean va fi preotul şi profesorul Dimitrie Cunţanu. Culegerea sa va fi prima colecţie de cântări bisericeşti în notaţie liniară, fiind intitulată Cântările bisericesci după melodiile celor opt glasuri ale Sfintei Biserici Ortodoxe Române tipărită la Viena în 1890. În aceasta culegere Dimitrie Cunţanu publică pentru prima dată în Transilvania melodiile tradiţionale aşa cum circulau prin oralitate: papadic, stihiraric şi irmologic, respectând cu stricteţe metodologia regulilor tipiconale lansate din 1814 de Reforma hrisantică. În acest fel, părintele Vasile Stanciu opinează că lucrarea lui Dimitrie Cunţanu poate fi considerată drept primul Anastasimatar tipărit în Transilvania după Reforma hrisantică. Această culegere va fi retipărită în încă trei ediţii la Sibiu în 1925, 1932 şi 1943 fiind ingrijită de către Timotei Popovici.

Aşa cum îi spune titlul această carte conţine slujba Învierii din Octoih de Sâmbătă seara şi de Duminică dimineaţa, iar modalitatea prin care părintele Stanciu a aplicat melodiile culese de Dimitrie Cunţanu permite oricui folosirea acestui Anastasimatar.

În loc de concluzie sugerez celor pasionaţi de muzica bisericească şi de frumuseţea cultului divin să se apropie de aceasta lucrare muzical-duhovnicească pentru o slujire mai frumoasă.

std. Ioan Marius Popa, anul III, Teologie Pastorală, Alba Iulia

Lucrarea se găseşte de cumpărat prin distribuitorii Editurii Reîntregirea la preţul de 48 lei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: