Festivalul coral de la Orăştie: “Cu noi este Dumnezeu”

Căderea regimului comunist în decembrie 1989 va redeschide interesul intelectualităţii româneşti spre valorile credinţei. În acest cadru de deschidere muzica va juca un rol important pentru a afirma izvorul nesecat al valorilor lumii ecleziale. În anul 1990 în Orăştie va avea loc prima ediţie a Festivalului Interjudeţean de Muzică Sacră ,,Cu noi este Dumnezeu”. Iniţiativa a aparţinut regretatului profesor de muzică Ioan Popa ce a condus timp de aproape 50 de ani (1951-1998) diferite coruri în Orăştie. Din 1990 până în 2010, manifestarea corală a ajuns la a XXI-a ediţie şi se desfăşoară în catedrala ortodoxă din Orăştie în apropierea prăznuirii Sfântului Nicolae. În momentul de faţă este festivalul de muzică sacră cu cea mai mare tradiţie şi longevitate din România.

Festivalul a fost gândit de către profesorul Popa ca o modalitate de a conserva şi promova muzica sacră românească, după o perioadă în care cântarea bisericească fusese interzisă. Denumirea festivalului muzical ,,Cu noi este Dumnezeu” a fost special aleasă de iniţiator tocmai pentru a invoca protecţia divinităţii atât asupra poporului român, ce îşi căuta în acei ani un drum în istorie, cât şi a creaţiei muzicii sacre.Totuşi consider că este necesară o privire de ansamblu asupra istoricului muzical al Orăştiei.

Încă din anul 1867 există anumite dovezi despre o activitate muzicală intensă. Anul de naştere al Corului de la Orăştie este însă 1868 când aflăm din Protocolul despre şedinţele Comitetului Parohial şi Şcolar Greco-Oriental din Orăştie la data de 28 iulie 1868, că domnul învăţător Ioan Bena (tatăl compozitorului Augustin Bena) va fi încadrat ca învăţător, secretar al comitetului parohial şi dirijor al unui cor bisericesc pe două voci.

Corul de la Orăştie va avea un nou avânt începând cu anul 1883, când vine la Orăştie, ca profesor, Ioan Branga, având studii pedagogice la Sibiu, fiind elevul lui George Dima. Timp de mai bine de un sfert de veac, acest dascăl şi muzician a dezvoltat activitatea corală şi a numit ansamblul ,,Reuniunea de cântări”. O strălucită afirmare avea să se petreacă în 1906 la Festivalul tuturor societăţilor corale româneşti (inclusiv cele din Imperiul Austro-Ungar, – 25 de formaţii), organizat la Arenele Romane din Bucureşti de către Societatea muzicală ,,Carmen”, condusă de D.G. Kiriac. Acolo, atât corul, cât şi dirijorul, au fost răsplătiţi, separat, cu Medalia de Aur.

După retragerea lui Ioan Branga, corurile din Orăştie au avut mai mulţi dirijori: C. Baciu, I. Rădulescu, A. Schmidt, V. Todea, A. Subescu, A. Medrea, I. Fleşeriu,  N. Oancea, Valeriu Bora, Savel Horceag. După marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, prin înfiinţarea Liceului ,,Aurel Vlaicu”, muzica va fi predată în liceu de specialişti, primul dintre ei fiind George Pârvu. Acesta va conduce în paralel şi corul bisericesc din oraş.

În perioada interbelică la sfârşitul deceniului III se stabileşte ca profesor titular Nicolae Praţia, care va organiza cor pe patru voci cu elevii din cursul superior, corul bisericesc ,,Maica Domnului” şi un alt cor bisericesc cu corişti din oraş căruia îi va da numele ,,Armonia” în anul 1934.

Anul 1951 aduce pe profesorul, compozitorul şi dirijorul Ioan Popa, care va oferi noi perspective Corului de la Orăştie. Ioan Popa după ce renunţă la o carieră universitară în Cluj, revine în Orăştie şi preia Corul Casei de Cultură. Profesorul Ioan Popa va pune în scenă operetele ,, La şezătoare” de Tiberiu Brediceanu  şi ,,Crai Nou” de Ciprian Porumbescu în anii 1953-1960. În anii 1960-1961 va pune în scenă opereta ,,Ana Lugojana” de Filaret Barbu, obţinând pentru formaţie premiul II la nivel naţional, iar prof. Ioan Popa fiind răsplătit cu locul I.

După 1990 tradiţia corală a fost dusă mai departe de către corul mixt ,,Armonia” al Parohiei Orăştie II, condus de prof. Ioan Popa (în prezent de către înv. Petru Boloţ) şi de către corul de copii ,,Vlăstarele Orăştiei” condus din 1996 până în prezent de către prof. Petru Androne Eli.

În decursul anilor corul s-au bucurat de sprijinul direct şi de colaborarea compozitorilor: G. Dima, Timotei Popovici, Augustin Bena, I. Vidu, T. Brediceanu, Filaret Barbu, I.D. Chirescu, Marius Cuteanu, în repetate rânduri oaspeţi ai Orăştiei.

Festivalul ,,Cu noi este Dumnezeu” a apărut aşadar într-o localitate cu o puternică tradiţie muzicală. Încă de la început organizarea festivalului de muzică sacră a fost privită cu multă optimism şi s-a bucurat de sprijinul autorităţilor bisericeşti şi a autorităţilor locale şi judeţene. O  personalitate care s-a implicat în organizarea festivalului a fost generalul Viorel Cugerean.

La ediţiile anterioare au participat formaţii corale din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Sibiu, Timiş, Vâlcea, Hunedoara şi din Bucureşti. Festivalul a fost onorat de participarea corului parohiei române din Gyula (Ungaria).

În trecerea ireversibilă a timpului moderatori şi prezentatori ai festivalului au fost: regretatul părinte protopop Mircea Olaru şi pr. protopop Ionel Dumbravă, pr. Mihai Todoca şi pr. Narcis Terchet. Manifestarea muzicală începe cu un scurt cuvânt de învăţătură rostit de către un preot iar festivalul este deschis de către corul gazdă, corul catedralei din Orăştie, care intonează imnul liturgic ,,Cu noi este Dumnezeu”. Apoi, rând pe rând, fiecare cor evoluează cu repertoriul pregătit dinainte.

În acustică deosebită a bisericii gazdă s-au interpretat şi audiat piese din cântările Sfintei Liturghii, concerte, cantate şi oratorii religioase, pricesne, colinde, armonizate de renumiţi compozitori români şi străini, punându-se în evidenţă calitatea formaţiilor, a interpreţilor şi a dirijorilor. Evenimentul coral se desfăşoară pe parcursul a două zile (sâmbăta şi duminica) şi adună anual un număr de 15 – 25 de coruri. De asemenea anumite ediţii ale festivalului au fost dedicate unor evenimente locale sau naţionale. Astfel ediţiile din 2006 şi 2008 au fost dedicate  Marii Uniri din 1918, iar ediţia din 2010 s-a desfăşurat în memoria iniţiatorului, prof. Ioan Popa.

De la primele ediţii, festivalul s-a bucurat de prezenţa episcopului de atunci Preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu al Aradului, care în cuvintele adresate credincioşilor şi ascultătorilor a oferit prilej de satisfacţie participanţilor, fiind felicitaţi pentru munca prestată şi interpretarea repertoriului, care, an de an, ridică standardul calitativ al acestui festival, elogiind prin cuvinte alese efortul organizatorilor şi valoarea incontestabilă a fiecărui cor. În momentul de faţă festivalul se bucură de sprijinul organizatoric al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, avându-l ca întâistătător pe Preasfinţitul Gurie.

S-a constatat în decursul timpului că sărbătoarea muzicii sacre s-a dovedit a fi o manifestare de excepţie, prin calitatea interpretării şi a repertoriului promovat, piesele corale fiind apreciate şi ascultate atât de audienţa numeroasă din catedrală cât şi de către ascultătorii postului local Radio Color, care în fiecare an a transmis în direct acest eveniment.

Un element ce a menţinut trăinicia manifestării corale din Orăştie a fost prezenţa unui număr impresionant de dirijori prestigioşi şi formaţii corale de calitate. Dintre dirijorii care au evoluat în cadrul festivalului coral îi amintesc pe dirijorii locali Ioan Popa şi Petru Androne Eli iar apoi amintesc pe preoţii profesori: Vasile Stanciu, Adam Domin, Nicolae Belean şi pe profesorii de muzică: Gelu Onţanu, Marin Dârvă, Mircea Buta, Iosif Fiţ, Dumitru Jompan, Marius Modiga, Daniela Rus etc.

Coruri ce au onorat catedrala din Orăştie prin prezenţa şi prestanţa lor au fost: corurile ,,Armonia” din Orăştie, ,,Vlăstarele Orăştiei”, corala ,,Osana” a parohiei Geoagiu Suseni, corurile facultăţilor de teologie ortodoxă din Arad, Timişoara, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Sibiu, Piteşti; corurile seminariilor teologice din Arad, Baia Mare,  Braşov,  Caransebeş, Cluj-Napoca; corul bărbătesc ,,Oameni de arme” a Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti; corurile Episcopiilor Caransebeşului, Devei şi Hunedoarei (corala bărbătească ,,Sacerdotes”), corul ,,Osana” al Protopopiatului Bistriţa; corurile ,,Lira”, ,,Orfeu”, ,,Bunavestire” şi ,,Anastasis” din Deva, corul catedralei ortodoxe din Caransebeş, corul ,,Sfânta Treime” a catedralei arhiepiscopale din Alba Iulia şi corul Liceului de muzică ,,Augustin Bena” din Alba Iulia, corul ,,Capella Polifonica” al Universităţii de Vest din Arad, corul ,,Concentus” din Braşov etc. Dirijorii şi corurile enumerate sunt doar o parte din participanţii festivalului de muzică sacră ,,Cu noi este Dumnezeu” din Orăştie.

În cadrul ediţiei din 2010, în urma lansării cărţii ,,Bucuria cântului” (volum îngrijit de nepotul profesorului-dirijor, Ioan Marius Popa, Editura Emma, Orăştie, 2010) ce conţine piese compuse sau armonizate de maestrul Popa, organizatorii au propus ca formaţiile corale ce vor evolua în anii următori să prezinte în festival şi o piesă din colecţia muzicianului orăştian.

Ajuns în 2010 la a XXI-a ediţie, organizatorii Festivalului coral interjudeţean de muzică sacră ,,CU NOI ESTE DUMNEZEU” şi iubitorii muzicii corale, speră în continuare în continuitatea acestei manifestări de anvergură, ce a devenit un important eveniment cultural şi un mecanism de valorificare şi afirmării a calităţii muzicale.

IOAN MARIUS POPA, Student Teologie Ortodoxă, Alba Iulia, anul III

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: