Întronizarea Mitropolitului Andrei Andreicuţ

Astăzi, într-o zi de mare însemnătate în calendarul liturgic al Bisericii dar şi în istoria Ardealului, când Arhiereul Andrei primeşte cârja mitropolitană, nu putem să uităm pe cei ce-i lasă în urmă în Eparhia păstorită timp de peste 20 de ani. Un arhiereu care lasă loc mai mult decât de “Sărut dreapta!” după plecare, un arhiereu mereu în mijlocul credincioşilor, iubitor al slujbelor bisericeşti, orator neobosit al Cuvântului, catehet ordonat şi pasionat, părinte haric şi distins profesor. Acesta este Arhiepiscopul ce se înveşmântează astăzi în metropola Clujului. Respectăm voia Domnului care văzându-i jertfelnicia l-a chemat la o largă răspândire a misiunii duhovniceşti. M-a copleşit articolul scris de un doctor din Alba Iulia în cotidianul Unirea, drept pentru care, dau cuvântul unuia dintre cei care rămân astăzi fără un ierarh drag.

diac. Alexandru Oltean

……………………………………………………………………………………………….

UN OCHI RÂDE, ALTUL PLÂNGE

dr. Mircea Frenţiu (Alba Iulia)

“Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut printr-o mare încercare, dar a fost trecută cu înţelepciune şi mai ales cu dreptate alegând pentru postul de Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului pe Înalt Prea Sfinţia Sa Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop de Alba Iulia.
Noul nostru mitropolit care poartă un nume extraordinar în istoria creştină a românilor şi are o zi de naştere predestinată – 24 ianuarie, ziua Unirii, este acel ierarh care are puteri supranaturale, magice de fapt, de păstrător al credinţei străbune şi de purtător al candelei iubirii de neam în vechiul Ardeal. El are înţelepciunea de-a răbda şi uita dar eu ca admirator al dânsului nu pot să uit nedreptatea care i s-a făcut în 2005 când în bătălia pentru scaunul Mitropoliei de la Sibiu, scaun lăsat liber de Antonie Plămădeală i s-a făcut o mare nedreptate pe care acum, Dumnezeu, prin Sfântul Sinod a îndreptat-o.
Ca şi împăratul din poveste, un ochi al meu râde când vede realizările noului mitropolit, ierarh care nu s-a retras niciodată într-un turn de fildeş sau de piatră între zidurile cetăţii din Alba Iulia, chiar şi când era supărat de răutatea umană, ci a fost prezent necontenit în mijlocul credincioşilor pe care-i păstoreşte. Prin munca lui neobosită de 21 de ani de episcopie şi 12 ani de preoţie a şlefuit sufletele a mii şi mii de credincioşi pe care i-a transformat prin insuflarea credinţei în adevărate opere de artă ale lui Dumnezeu. El a cultivat frumosul în toate formele sale dar mai ales în relaţiile interumane. Nobleţea compasiunii a fost transformată de dânsul în cel mai mare institut de binefacere numit Filantropia Ortodoxă de Alba care are cele mai multe aşezăminte sociale din ţară.

Prin resorturile profunde ale sufletului său care caută mereu credinţa înfiinţează la Alba Iulia: Seminarul Teologic, Facultatea de Teologie, postul de radio Reîntregirea şi multe altele. Numărul mănăstirilor, schiturilor şi unităţilor monahale, focare de spiritualitate şi cultură românească, creşte de la două în 1990, la 43 în prezent. Se construiesc peste 200 de biserici printre care şi Catedrala Ortodoxă de la Blaj. Se implică activ în organizarea comunitară a parohiilor, în apariţia numeroaselor reviste teologice şi cărţi de teologie tipărite la Editura Episcopiei. A fost şi este un dirijor magic al Marii Simfonii numită Arhiepiscopia de Alba şi Mureş.
Un ochi al meu plânge fiindcă păstorul nostru ne părăseşte şi pleacă spre Alma Mater Napocensis şi mă gândesc cu îngrijorare ce va lăsa în urmă, cine va fi noul nostru păstor care ne va îndruma paşii spre credinţă. Îl rugăm cu disperare să ne lase un om tot atât de puternic ca şi dânsul pentru a ne ocroti pe noi mirenii, pentru a ocroti tot ce s-a făcut în anii aceştia în Alba şi Mureş. Nu vrem în nici un chip să cădem sub conul de umbră al Mitropoliei Sibiului şi am dori ca sărbătoarea Bunei Vestiri să ne aducă pe lângă intronizarea noului mitropolit şi marea veste bună şi anume vestea ca Episcopia de Alba să rămână supusă părintelui nostru duhovnicesc Mitropolitul Andrei al Ardealului de Nord.
Dr. Mircea FRENŢIU

preluare sursă: Ziarul Unirea Alba Iulia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: