Site-ul Episcopiei noastre a fost lansat!

02/04/2010

Vă facem cunoscută lansarea site-ului oficial al Episcopiei Devei şi Hunedoarei la pagina www.episcopiadevei.ro !

Prin intermediul acestui site, puteţi să vă informaţi despre datele generale ale Centrului Eparhial din Deva, activităţile din cadrul Eparhiei, agenda şi cuvântul pastoral al Arhiereului hunedorean.

Salutăm această iniţiativă de un real folos clerului şi credincioşilor hunedoreni, care astfel simţind îndemnurile pastoral-misionare ale Centrului Eparhial, ambiţionaţi şi susţinuţi şi în spaţiul virtual, conlucrează în chip minunat cu noul Arhipăstor la reclădirea Bisericii Ortodoxe strămoşeşti de pe aceste meleaguri!

prof. Alexandru O.


O NOUĂ BISERICĂ în ORĂŞTIE!

03/10/2009

bisericaVă invităm Duminică seara la un eveniment unic în Orăştie!

Duminică seara, 4 octombrie, Arhiepiscopul de Arad, +TIMOTEI Seviciu, va fi prezent în Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (MICRO II) la slujba Vecerniei (începând cu ORELE 18) după care se va pleca în PROCESIUNE spre locul de construire a noii biserici DE LEMN în zona Praizicului, pe str. Kogălniceanu, lângă fostul abator sau pe locul fostului depozit de lemne. Biserica se va afla în purtarea de grijă a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. După cum este ritualul Bisericii noastre strămoşeşti, prima piatră ce se pune la temelia zidirii unei biserici este aşezată într-o frumoasă slujbă de către episcopul locului.

Timotei

Arhiepiscopul Timotei este prezent Duminică dimineaţa în Ardeu pentru resfinţirea bisericii satului.

O seară unică, un prilej de bucurie pentru Ortodoxia orăştiană!


Veniţi să punem început bun unei noi biserici în comunitatea noastră!


Înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu reşedinţa în municipiul Deva şi cu jurisdicţia în judeţul Hunedoara

22/06/2009

 DEVAAA

 În şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfăşurată în zilele de 18-19 iunie 2009, la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a aprobat înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu reşedinţa în municipiul Deva şi cu jurisdicţia în judeţul Hunedoara. Eparhia Devei şi Hunedoarei se va înfiinţa în urma reorganizării Episcopiei Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei şi ridicării acesteia la rang de Arhiepiscopie.

Sfântul Sinod a luat această decizie analizând următoarele argumente istorice, pastoral-misionare şi administrativ-bisericeşti în sprijinul propunerii de înfiinţare a Episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu sediul în municipiul Deva, ca eparhie sufragană a Mitropoliei Banatului:

– prezenţa în zonă a străvechilor vetre-leagăn ale poporului român: Sarmisegetuza Dacică şi Ulpia Traiana Romana; existenţa în zonă a celor mai vechi biserici ortodoxe de piatră din România – în Ţara Haţegului;
– activitatea episcopilor Ioan din Caffa Crimeii (1453) la Hunedoara, a episcopului Ioan din Peşteana (jumătatea sec. XVI), activitatea lui Ioan de la Prislop, mitropolitul Ardealului (1595-1601) şi a lui Daniil de la Prislop, episcopul Vadului (sec. XVII), precum şi menţionarea existenţei Episcopiei Haţegului din Prislop în lucrarea „Plângerea Sfintei Mânăstiri a Silivaşului de la Prislop”, scrisă de călugărul Efrem la 1762;
– faptul că zona a dat Bisericii şi neamului mari personalităţi cu contribuţii la istoria, cultura şi spiritualitatea poporului român: Iancu de Hunedoara, Nicolae Olahus, Avram Iancu, Mitropolitul Nicolae Mladin, istoricul Silviu Dragomir, canonistul Pr. Liviu Stan, părintele Arsenie Boca sau istoricul şi teologul Academician Pr. Mircea Păcurariu;
– După anul 1990 au fost primite la Patriarhia Română numeroase memorii din partea clerului şi credincioşilor pentru înfiinţarea unei noi eparhii pe teritoriul judeţului Hunedoara;
– În judeţul Hunedoara activează un număr de 270 preoţi şi diaconi, deservind 252 parohii, cu 227 filii, 5 protopopiate şi 9 aşezăminte monahale;
– Necesitatea unei prezenţe ierarhice permanente pentru îndeplinirea activităţilor liturgic-sacramentale, îndrumarea şi coordonarea activităţii pastoral-misionare, cultural-educative, social-filantropice, administrativ-financiare şi patrimoniale, consolidarea vieţii monahale.

sursa: http://www.basilica.ro/ro/stiri/infiintarea_episcopiei_devei_si_hunedoarei_cu_resedinta_in_municipiul_deva_si_cu_jurisdictia_in_judetul_hunedoara.html