Cuvântul PS Gurie în Noaptea Învierii Domnului

15/04/2010

La Catedrala Episcopală din Deva s-a slujit pentru întâia oară Sfânta Liturghie în Noaptea Sfintelor Paşti imediat după Utrenia Învierii. Nădăjduim ca exemplul chiriarhului nostru să fie urmat de cât mai mulţi clerici din Episcopia noastră.


Să fim oameni pascali, oameni înviaţi…

12/04/2010
Hristos a Înviat!
Iubiţi fraţi, e o bucurie, o bucurie pe care greu o poţi cuprinde în exprimarea cuvintelor, ţi-e drag că-i vezi pe oameni frumoşi, îmbrăcat frumos, salutându-se frumos.

Paştele de fapt nu este o sărbătoare într-un an, nu este un moment, ar trebui să fie sărbătoarea de fiecare zi în care să fim frumoşi, în care să ne zâmbim frumos, să ne spunem de fiecare dată: Hristos a Înviat! Şi Doamne ajută! Este, aşa cu zicea şi Părintele Rafail Noica un lucru natural, ar trebui să fie firea noastră, firea omului. Paştile ar trebui să fie modul nostru, modul tău de a te purta în fiecare zi, ca şi cum Hristos ar Învia în sufletul tău în fiecare zi.

Din păcate rămânem încruntaţi. Un an de zile ne încruntăm şi câteva zile suntem senini şi ne spunem frumos Hristos a Înviat! Procentul şi ponderea ar trebui să fie invers, un an de zile să fim veseli şi din când în când pot să mai apară şi umbre de supărare, de tulburare, care să treacă repede.

Bucuria pascală să rămână în sufletele noastre, să rămânem oameni pascali, oameni ai lui Hristos a Înviat!, oameni în care de fapt Hristos să Învieze, să Învieze Hristos nu doar pe buze, ci să Învieze în inimi, să fim oameni înviaţi. Iar atunci când Dumnezeu ne va chema, atunci când va fi trecerea noastră, de fapt să fie o simplă regăsire a
Înviatului pe care L-am purtat în viaţă toţi anii existenţei noastre pământeşti.
Cu alte cuvinte, să fie doar o dare la o parte, aşa cum zicea Sfântul Apostol Pavel a unei perdele, a unui văl în a-L vedea deplin pe Cel pe care L-am simţit deplin, L-am simţit o viaţă întreagă că a Înviat în viaţa noastră, în existenţa noastră, în familia noastră, la locul nostru de muncă, acolo unde de fapt ne-am dus toată existenţa nooastră.
Hristos a Înviat!

Pr. EMIL JURCAN,
Decanul Facultăţii de Teologiei Ortodoxă din Alba Iulia,
Paroh la Biserica Sfântul Mina din Alba Iulia

Sursa: Radio Reintregirea

Mesajul pascal al ierarhului Gurie

05/04/2010

Iubiţi fii duhovniceşti,

Românii din vechime, strămoşii noştri, vedeau în Paşti serbarea Învierii Mântuitorului, dovadă a învierii noastre. Era pentru ei evenimentul cel mai însemnat din întregul an, întrucât le aducea aminte constant de trecerea de la moarte la viaţă de care vor beneficia ei înşişi.
Ei percepeau astfel Sărbătoarea Învierii pentru că aveau experienţa interioară a întâlnirii cu Hristos Cel înviat. Aceasta constituia „miezul”, „fondul” credinţei lor, iar „forma” era constituită din tradiţiile de Paşti ce au supravieţuit până azi: ouăle roşii, mielul pascal, iepuraşul… Noi, oamenii erei postmoderne, uneori rămânem doar cu formele, pierzând fondul. Puţini contemporani mai pot afirma că beneficiază constant de întâlnirea lăuntrică cu Cel înviat. Ei se bucură de Paşti, dar se bucură de masa îmbelşugată şi de revederea cu cei dragi, pierzând însemnătatea metafizico-religioasă a evenimentului.

La o întâlnire interioară cu Hristos cel înviat ne invită pe toţi Biserica în ziua Învierii. Noi putem beneficia de această întâlnire dacă manifestăm interes în această direcţie. E adevărat, există diferite intensităţi ale experienţei întâlnirii cu Dumnezeu, întrucât Dumnezeu ni se descoperă fiecăruia proporţional cu setea noastră de a-L cunoaşte.

Ziua Învierii trebuie să-l conducă pe creştinul adevărat la o stare specială a fiinţei sale, de extaz, de exaltare interioară, de bucurie sfântă ce vine de dincolo de lume. Dar, pentru aceasta, contemporanii noştri trebuie să fie prezenţi la locul de întâlnire cu Dumnezeu a mii şi mii de oameni: Biserica. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu trebuie să accepte să meargă în locul unde Acesta poate fi cunoscut. Fără acest minim efort nu poate exista nici măcar „apropiere” de Dumnezeu, cu atât mai puţin „întâlnire” cu El.

Vă invit cu dragoste părintească la întâlnirea cu Hristos-Dumnezeu, Cel înviat din morţi. Nici un efort nu-i prea mare dacă ne gândim la ce vom câştiga: pacea inimii, bucurie infinită, dragoste de semeni, bunătate, spirit de jertfelnicie, prosperitate în case, un sens superior în viaţă şi bucuria sfântă a câştigării vieţii veşnice!

Dorindu-vă Sărbătorile Paştilor cu multă bucurie, cu inima plină de bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat, cu tihnă în case şi belşug pe masă, vă îmbrăţişează cu dragoste sfântă şi vă zice: „Hristos a înviat!”

† G U R I E ,
Episcopul Devei şi al Hunedoarei.


Sărbători fericite! – Hristos a înviat!

03/04/2010