Concert de Chitară clasică la Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu”

10/12/2010

LUNI, 13 decembrie 2010, începând cu ora 16, în cabinetul de Limba Română al prof. Gabriel Petric din cadrul Colegiului Naţional “Aurel Vlaicu”, se va desfăşura un minunat concert de chitară clasică. Organizatorii acestui eveniment cultural sunt Colegiul Naţional amintit şi Liga Tineretului Ortodox din Orăştie.

Vom audia 8 invitaţi, elevi şi profesori ai Liceului de Muzică din Alba Iulia. Aceasta este al doilea concert de chitară clasică organizat în Orăştie de prof. Narcisa Grădinescu, coordonator în cadrul L.T.C.O.R. Orăştie. Intrarea este gratuită!

Vă aşteptăm pe toţi iubitorii de muzică şi cultură să vă delectaţi pe acorduri de chitară la începutul iernii!


Noutăţi editoriale: ANASTASIMATARUL TRANSILVAN după D. Cunţanu

29/10/2010

Un mijloc eficient de a face misiune este prin slujbele cântate frumos şi corect. Această idee a stat la baza alcătuirii unui ANASTASIMATAR alcătuit de către părintele Vasile Stanciu de la Cluj ce conţine Cântările VECERNIEI de sâmbătă seara şi ale UTRENIEI de Duminică dimineaţa, compuse şi fixate pe notaţie liniară după melodiile celor opt glasuri bisericeşti, notate de preotul DIMITRIE CUNŢANU.

Primul Anastasimatar cunoscut este cel al lui Hrisafie cel Nou, protopsalt al Bisericii Patriarhale din Constantinopol între anii 1655-1680 apărut în 1671. În spaţiul românesc avem Psaltichia românească a lui Filotei sin agăi Jipei din 1713, Anastasimatarul lui Mihalache Moldoveanu din 1767, Anastasimatarul lui Macarie Ieromonahul din 1823, primul tipărit în limba română, după cel al lui Petru Efesiul, Anastasimatarul lui Dimitrie Suceveanu în 1846, Prescurtare din Bazul muzicii bisericeşti şi din Anastasimatar, alcătuit de Anton Pann şi tipărit în anul 1847 şi Anastasimatarul lui Antonn Pann, tipărit în anul 1854, tradus în  româneşte după cel al lui Dionisie Fotino.

Primul care va porni o acţiune de culegere, selectare şi punere în scris a melodiilor celor opt glasuri în mediul transilvănean va fi preotul şi profesorul Dimitrie Cunţanu. Culegerea sa va fi prima colecţie de cântări bisericeşti în notaţie liniară, fiind intitulată Cântările bisericesci după melodiile celor opt glasuri ale Sfintei Biserici Ortodoxe Române tipărită la Viena în 1890. În aceasta culegere Dimitrie Cunţanu publică pentru prima dată în Transilvania melodiile tradiţionale aşa cum circulau prin oralitate: papadic, stihiraric şi irmologic, respectând cu stricteţe metodologia regulilor tipiconale lansate din 1814 de Reforma hrisantică. În acest fel, părintele Vasile Stanciu opinează că lucrarea lui Dimitrie Cunţanu poate fi considerată drept primul Anastasimatar tipărit în Transilvania după Reforma hrisantică. Această culegere va fi retipărită în încă trei ediţii la Sibiu în 1925, 1932 şi 1943 fiind ingrijită de către Timotei Popovici.

Aşa cum îi spune titlul această carte conţine slujba Învierii din Octoih de Sâmbătă seara şi de Duminică dimineaţa, iar modalitatea prin care părintele Stanciu a aplicat melodiile culese de Dimitrie Cunţanu permite oricui folosirea acestui Anastasimatar.

În loc de concluzie sugerez celor pasionaţi de muzica bisericească şi de frumuseţea cultului divin să se apropie de aceasta lucrare muzical-duhovnicească pentru o slujire mai frumoasă.

std. Ioan Marius Popa, anul III, Teologie Pastorală, Alba Iulia

Lucrarea se găseşte de cumpărat prin distribuitorii Editurii Reîntregirea la preţul de 48 lei.


Maestrul Ioan Popa – o viaţă dedicată muzicii

14/02/2010

Maestrul Ioan Popa s-a născut in data de 12 noiembrie 1926 la Orăştie, judeţul Hunedoara. A avut oportunitatea de a se naşte intr-o familie cu multă tradiţie muzicală, tatal său fiind un virtuoz violonist si un bun cunoscator al cântărilor şi al rânduielilor bisericeşti. De asemenea, la acea dată Orăstia era un mediu cultural foarte bine dezvoltat mai ales prin legăturile foarte strânse dintre români saşi şi maghiari.

Scoala primara, ciclul gimnazial şi liceul le absolveşte la Orăştie. Incă din perioada claselor primare Ioan Popa este remarcat ca un baiat foarte talentat la muzica, este chemat si canta atat muzica vocala cat si muzica instrumentală la serbările orăşeneşti si este invitat la multe activităţi artistice in toată zona Orăştiei. A fost unul dintre ucenicii marelui profesor de muzică, Nicolae Praţea si al profesorului Alfödi Béla. La sfârşitul ciclului gimnazial este selecţionat in corul liceului ,,Aurel Vlaicu” si in corul ,,Armonia” al bisericii ortodexe din oraş, ambelele coruri fiind dirijate de către maestrul Nicolae Praţea. De asemenea la sfârşitul ciclului liceal canta in orchestra liceului si in orchestra semisimfonică a oraşului dirijate de profesorul Ioan Brătescu.

Din anul 1946 pana in anul 1950 urmează cursurile Conservatorului ,,Gheorghe Dima”, iar după absolvirea acestuia este repartizat in invatamantul superior. Atras fiind de tradiţia culturală a Orăstiei solicită in anul 1951 rectoratului transferul său la Oraştie. Este numit profesor la Scoala Medie Agricolă din Orăstie si preia functia de dirijor al corului si al orchestrei semisimfonice al Casei de Cultura. Din cauza faptului că preda la o scoala agricola, pentru a avea catedra completă, profesorul Ioan Popa preia si orele de sport, unde va avea multe performanţe. Astfel in doar patru ani de activitate sprotivă va reuşi să ajungă in Divizia A, cu echipa de volei. Bineinteles, activitatea sportivă din această perioadă nu a umbrit activitatea culturală si muzicală. La 15 septembrie 1955 este transferat ca profesor de muzică la Scoala Medie Mixtă ,,Aurel Vlaicu”. Aici, cu ajutorul autoritătilor locale, organizează cabinetul de muzică, si formeaza intre anii 1955-1961 trei coruri pentru fiecare ciclu şcolar, un cor mixt pe patru voci pentru liceu, un cor pe trei voci egale pentru ciclul gimnazial si un cor pe doua voci egale pentru clasele primare.

In anul 1953 si 1954 organizează si conduce partea muzicala a operetelor ,,La Sezătoare”  de Tiberiu Brediceanu si ,,Crai Nou” de Ciprian Porumbescu pe care le sustine prima data in Orastie iar  apoi in: Hunedoara, Deva, Petrosani, Alba Iulia, Sebes, etc. In anul 1957 pregateste din nou opereta ,,Crai Nou” de Ciprian Porumbescu iar in 1961 pe lângă aceasta si opereta ,,Ana Lugojana” de Filaret Barbu, acordandu-i-se premiul 2 la nivel national in conditiile in care premiul 1 nu s-a acordat.

La 1 octombrie 1962 este numit in postul de lector si sef de catedra la Institutul Pedagogic de 3 ani la Cluj, Facultatea de Muzică unde funcţionează până la 1 decembrie 1963 cand din motive de nerespectarea unor obligaţii asumate de Institut, pleacă si ocupa catedra de muzică a Liceului Teoretic din Cugir până in anul 1965.

La 15 septembrie 1965 este numit in functie de secretar al Comitetul raional pentru cultura si arta, Orăstie iar in anul 1967 revine in invatamant ca profesor de muzica la Liceul ,,Aurel Vlaicu” din Orăştie.

Periada 1967-1987 este perioada cea mai infloritoare pentru viata muzicală din Oraştie, dirijand multe coruri si orchestre scolare. Corul care insa a avut cele mai mari performante a fost Corul Casei de Cultură, obtinând cele mai inalte distincţii si premiii la nivel naţional pentru acea vreme dintre care amintim patru medalii acordate prin decret de stat 1952, 1954, 1962, 1964; Distincţia Meritul Sportiv in 1955, titlul de ,,Profesor fruntaş” in 1959 si ordinul ,,Meritul Cultural” la 6 iunie 1968. In 1977, din cauza transformării Liceului ,,Aurel Vlaicu” in liceu industrial, este transferat ca profesor de muzică la Scoala Generală nr.1 unde funcţionează pâna la pensionarea sa in 1987.

După pensionare preia pentru puţină vreme corul bisericii cu hramul ,,Sfinţii Mihail si Gavriil” iar la finele anului 1987 preia corul ,,Armonia” al parohiei ortodoxe Orăştie II, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. In perioada anilor 1987-1989, desi conducerea era impotriva manifestarilor religioase, Ioan Popa organizeaza concerte de pricesne si de colinde in biserică, membrii familiei având de suferit din partea autoritătilor comuniste in urma acestor activităţi.

In anul 1990, cu ajutorul protopopiatului Ortodox Oraştie si a autorităţilor locale si judeţene iniţiază si organizează primul festival concurs, din România ,,Cu noi este Dumnezeu”,  in imediata perioada după căderea comunismului. In ciuda unor sugestii de a muta festivalul in capitala judeţului, profesorul a menţinut si a tinut cu tărie ca festivalul sa aibă loc la Orătie, fiind un festival demarat de catre orăştieni, insă pentru folosul intregului judeţ si chiar a intregii ţări.. Este foarte implicat in viata sociala, culturala si bisericeasca a Orastiei. Astfel pe langa festivalul ,,Cu noi este Dumnezeu”, demarează şi organizeaza si un concert pascal ce are loc in a doua zi de Paşti la care participă corurile tuturor bisericilor istorice din Orăstie. De asemenea se inscrie in Despărţământul Astra si susţine cu corul ,,Armonia” multe din activităţile acestui despărţământ. Va participa la multe din activitatile culturale ale orasului inclusiv la ridicarea Orastiei de la statutul de oras la municipiu. Perioada aceasta este cea de maximă inflorire pentru corul ,,Armonia” al bisericii Orăştie II. In anul 1998 la 15 august se retrage de la conducerea corului insa va sprijini in continuare miscarea corala din Orăştie.

La aniversarea a 775 de ani de atestare documantară a Orăstiei primeşte o diploma aniversară din partea autorităţilor si o diplomă aniversară si din partea Despărţământului Astra o diploma jubiliară. Ca recunoaştere a meritelor personale primeşte in anul 1999 titlul de ,,Cetăţean de onoare”, in 2004 primeste ,,Carta de recunostinta” din partea Primăriei a Consiliului Local, al Protopopiatului Orăştie si al Parohiei Ortodoxe Orăstie II, pentru toate activitaţile depuse in slujba Orăştiei si pentru iniţierea Festivalului ,,Cu noi este Dumnezeu”. In anul 2005 este distins cu medalia ,,Pro Orăştie”. In anul 2006 participa pentru ultima dată la festival, iar in anul 2007 fiind impovărat de greutăţile vârstei inaintate ascultă doar la radio festivalul. In februarie 2008 este lovit de o boală necruţătoare, stă la pat pentru două săptămâni după care işi da obstescul sfârşit la 19 februarie 2008.

Nu trebuie neglijată in ultimul rând opera profesorului Ioan Popa. A compus si a armonizat atât in domeniul profan cât şi in domeniul religios. Are compuse 22 de cântece laice, unele patriotice altele in care evocă frumuseţile Orăştiei cum ar fi: ,,Imnul Municipiului Orăştie”, ,,Cântec lui Aurel Vlaicu”, ,,Noi corul de la Orăstie”, ,,Visarea noastră”. De asemenea a cules, a transpus şi a armonizat multe piese folclorice din jurul Orăştiei. Are peste 40 de piese folclorice culese si armonizate, dintre care cea mai reprezentativa armonizare este ,,Lele de la Orăştie”. Nu in ultimul rând s-a afirmat si in cadrul muzicii religioase. Are o colecţie de peste 60 de colinde, multe dintre ele fiind culese din zona Orăstiei şi armonizate pentru cor mixt. De asemenea nu trebuie neglijata partea liturgică. A compus patru piese religioase dintre care amintim:,, Tatăl nostru”, un ,,Hristos a inviat” intreit, un ,,Triptic Pascal”, si o serie de răspunsuri la Ecteniile intreite in La Major si a armonizat peste 25 de piese religioase, pricesne, tropare la praznice, răspunsuri liturgice, cântări din slujba Cununiei si a Inmormântării.

Profesorul Ioan Popa este una din marile personalităţi ale Orăstiei remarcându-se ca profesor de muzică, compozitor, culegător de folclor si nu in ultimul rand de promovator al valorilor culturale ale Orăştiei.

Marius Popa, student Teologie Pastorală, anul II, Alba Iulia


“I can change the world!”

19/10/2009

Pentru tineri, unele piese cântăresc mai mult decât o carte bună… mai ales dacă cititul nu se incadrează în lista activitatile cotidiene şi muzica se ascultă all day long şi pe orice dispozitiv audio cu putinţă.

De curând apărut, videoclipul lui Puya ft. Gheorghe Hora & Kamelia, Change, zugrăveşte în versuri o lume haotică ce necesită transformări pozitive cât mai urgente. Observăm dorinţa de a schimba cursul acestei lumi spre o direcţie normală. Apreciem mesajul ce se doreşte a fi transmis tinerei generaţii, dar ca multe alte piese de acest gen, realităţile demne de plâns, rămân doar la nivelul plânsului câtă vreme nu mişcăm un deget to change something. O piesă are un început, cuprins, accentuat de refren dar şi o încheiere. Ori, dacă prezentăm o situaţie demnă de rezolvat, finalul melodiei trebuie să ofere soluţii de ieşire din impas. Multe piese ca aceasta rămân fără de sfârşit.

La refrenul în engleză al acestui cântec (“I can change the world!”), îndrăznesc să dau un răspuns folosindu-mă de o replică  de aur dintr-un  film serial de top al anilor abia trecuţi (Prison Break):

“Be the change you want to see in the world!”.     No comment! Let’s do it!

prof. Alexandru Oltean