Criza familiei contemporane (II)

26/07/2009

TRĂSĂTURI MOŞTENITE ÎN FAMILIE

După o analiză mai atentă a comportamentului nostru observăm că avem unele trăsături identice cu cele ale părinţilor. Aceste gânduri, convingeri şi acţuni ce au fost modelate de către părinţi, pot fi spre zidirea noastră sau pot fi spre distrugerea valorilor noastre. Multe dintre comportamentele noastre îşi au originea în copilăria noastră, iar părinţii au o mare influenţă asupra a ceea ce suntem şi ceea ce am devenit.

cearta familie

În cazul în care cineva a crescut în duh de ceartă, acelaşi lucru îl va face la rândul lui, dacă părinţii lui sunt reci şi retraşi, riscă să procedeze la fel ca ei. Sau aceeaşi situaţie poate avea rezultat diferit. Adică crescând în duh de ceartă, el să fie cel mai calm şi blând cu familia lui sau sătul de răceala şi indiferenţa părinţilor lui, el să fie foarte deschis şi atent cu copiii lui. Cu alte cuvinte modul în care îşi întemeiază o familie şi îşi creşte copiii este influenţat de familie şi modul în care a crescut.

Având bogate cunoştinţe medicale, părintele Arsenie Boca aduce o explicaţie logică a situaţiilor problematice cu care ne confruntăm în familiile noastre: „Zgârcenia, lăcomia, invidia, beţia, necredinţa, minciuna, curvia şi celelalte configurează organismul potrivit cu fiecare din aceste patimi şi se rezumă apoi în factorii ereditari şi aşa se seamănă în urmaşi patimile contra firii, ca tot atâtea boabele de neghină în ţarina lui Dumnezeu. Iar ei, la rândul lor, ce vrei să rodească? Sau aceleaşi, sau urmările acestora, sau pe amândouă, urmând, fie modul dominant al eredităţii, după care caracterele normale sau patologice trec de la generatori la urmaşi aproape obligatoriu, fie urmând modul atavic, când caracterele se ascund o generaţie dau două şi apar, dintr-o dată, pe neaşteptate, într-al 3-lea sau al 4-lea neam de oameni. Nu cumva aşa vin repetiţiile istoriei?

cearta familie 2Părintele Paisie Aghioritul ne aduce o explicaţie din acest punct de vedere ca să înţelegem dreptul nostru în a avea o viaţă liniştită: „Greşelile părinţilor le plătesc copiii. Unii părinţi îşi distrug copiii, însă Dumnezeu nu este nedrept, ci are o deosebită dragoste faţă de copiii nedreptăţiţi din lumea aceasta, fie de către părinţi fie de către alţi oameni. Atunci când din pricina părinţilor copilul o ia pe un drum strâmb, Dumnezeu nu-l va lăsa, pentru că i se justifică adevărul dumnezeiesc. El va rândui astfel lucrurile, încât să îl ajute”. De asemenea aflăm de la părintele că dragostea sau lipsa ei în familie poate să mângâie sau să tulbure familia atunci când ea lipseşte: „În casă este absolut necesar să existe o atmosferă de dragoste şi pace. De fiecare dată când copilul va primi în familie puţină dragoste, dar la un moment dat va aluneca puţin, se va întoarce, deoarece va vedea că nu poate afla dragoste în altă parte, ci numai făţărnicie. Dar atunci când îşi va aduce aminte scenele urâte din familie, certuri şi neînţelegeri, cum îl va trage inima să se mai întoarcă?”.

Ca să vedem lucrurile în perspectivă ziditoare trebuie să medităm la ceea ce trebuie să schimbăm în viaţa noastră pentru a avea o viaţă plăcută lui Dumnezeu. (Va urma)

Mihai Gălăţeanu (23 ani, Sibişel, jud. Hunedoara)