Bun găsit într-o lume nouă! Bun găsit, popor înnoit al lui Dumnezeu!

22/05/2011

Pe de o parte zic aşa, deoarece după rătăcirea unui predicator american, ieri a fost sfârşitul lumii, ceea ce înseamnă că suntem cu toţii supravieţuitori ai Apocalipsei. Isteria mondială generată de un singur om din California, află balsam de vindecare în chiar a doua zi la care Dumnezeu ne-a învrednicit să luăm parte, Duminica Femeii Samarinence.

Pe de altă parte, expresia folosită o consider deziderat al fiecăruia dintre noi. Creştinii adevăraţi îşi doresc înnoirea, dar nu oricum, ci cu ajutorul lui Dumnezeu. Să fim într-adevăr popor nou al lui Dumnezeu ca să nu mai rămânem în rătăcirile unor tâlcuitori din afara Bisericii şi fără experienţa harului dumnezeiesc.

Întâmplător am aflat de la stiri săptămâna aceasta că şi în cele mai mari oraşe din ţara noastră au fost puse mari bannere care anunţă Ziua Apocalipsei cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi de aceea mi-am permis să mă leg de această rătăcire, pentru că nu trebuie să fim de acord cu cei care, rătăciţi fiind, rătăcesc pe alţii. Ei spun că Biblia argumentează ceea ce ei au dedus dar din contră, infirmă: Dacă Fiul lui Dumnezeu a mărturisit că nu ştie nici ziua nici ceasul, ci doar Tatăl, se ridică un bătrân în anul 2011 mai presus de Hristos, şi aceasta după ce a mai prezis încă o dată sfârşitul lumii în 1994 şi s-a înşelat. Cât de departe e lumea de Hristos dacă ajunge să îşi restarteze cugetul educat de Apostoli şi Părinţii Bisericii! Cred că ţara noastră nu s-a lăsat influenţată de acest rătăcit. Românii sunt un popor educat în frică de Dumnezeu şi nu pleacă uşor urechea la orice idee americană cu privire la Hristos… deşi sunt fraţi de-ai noştri care au fost racolaţi în anumite adunări de către cei întorşi din America acum 100 de ani cu ideologii religioase şocante.

Pentru cel care se adapă din apa vieţii, din izvorul vieţii veşnice, cum îi spune azi Hristos femeii samarinence, pentru acel om nu mai este sfârşit, nici pentru el, nici pentru lume. Să fim încredinţaţi că Domnul nostru Iisus Hristos ne vrea în continuuă ascensiune sufletească, doreşte să ne apropiem tot mai mult de El pentru avea parte de viaţă iar nu ca să pună punct vieţii, ci păcatului şi a tot ce este trecător.

diac. Alexandru OlteanPrimul nr al foii pastorale AMBROSIUS pentru parohiile ortodoxe din Orăştie

18/02/2011

Duminică, 20 februarie 2011, va fi lansată în cele 3 parohii ale oraşului foaia pastorala AMBROSIUS. Această publicaţie catehetică în format A4 conţine 4 pagini şi se distribuie gratuit pentru fiecare familie de credincioşi din cuprinsul oraşului.


Celor ce vor să ajute tinerii în greutăţile lor…

13/10/2010

Ascultaţi un mesaj adresat celor ce vor să-i ajute pe tineri în greutăţile lor din partea  Pr. Ignatie (Ilie) Trif, predică rostită în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, 10 octombrie 2010.


Duminica Părinţilor şi a Copiilor

05/06/2010

Prima Duminică după 1 Iunie a fost hotărâtă în Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca zi de rugăciune pentru părinţii şi copiii credincioşi. Cu prilejul Duminicii Părinţilor şi Copiilor, 6 iunie 2010, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresează următorul mesaj pe pagina Patriarhiei Române :

FAMILIA CREŞTINĂ CREŞTE ÎN IUBIREA SFINTEI TREIMI

Dragi părinţi,

În această duminică, a doua după Pogorârea Duhului Sfânt, îi pomenim pe toţi Sfinţii Români. Sărbătorirea înaintaşilor noştri creştin-ortodocşi, care au împlinit chemarea lui Dumnezeu la sfinţenie, reprezintă un prilej binecuvântat şi pentru celebrarea Duminicii Părinţilor şi Copiilor, rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii noastre pentru a cultiva mai intens comuniunea de iubire între părinţi şi copii, în aceste vremuri de criză spirituală şi economică.

Iubirea faţă de Dumnezeu şi de semeni, oglindită în vieţile Sfinţilor Români, priveşte şi iubirea dintre membrii familiei. În anul pe care îl traversăm, dedicat Crezului ortodox, trebuie să sporim şi mai mult în credinţă şi fapte bune, în purtare de grijă şi dragoste arătate copiilor pe care-i creştem, ei fiind darul lui Dumnezeu pentru familie, Biserică şi societate.

Binecuvântarea Sfintei Treimi se vede astfel în familie: „părinţii care au alergat la Dumnezeu Tatăl sunt părinţi buni pentru copiii lor; fiii care l-au cunoscut pe Dumnezeu Fiul sunt fii buni pentru cei care i-au născut; cei care îl au în mintea lor pe Mirele [Hristos] sunt soţi buni pentru femeile lor” (Clement Alexandrinul, Cuvânt de îndemn către greci, 107.3).

Să trăim credinţa noastră în familie astfel încât familia să devină cu adevărat „Biserica de acasă”, în care iubirea Preasfintei Treimi este izvor de iubire şi bucurie pentru toţi membrii familiei.

Dragi copii,

Iubirea faţă de părinţii care v-au născut şi care vă cresc se arată mai ales în ascultare şi respect faţă de ei. Amintiţi-vă că Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a fost copil, crescând în ascultare atât faţă de Dumnezeu Tatăl, cât şi faţă de Sfânta Fecioară Maria şi Dreptul Iosif. În felul acesta „Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni” (Luca 2, 52).

Întrucât părinţii voştri sunt pentru voi darul lui Dumnezeu Tatăl, trebuie să vă rugaţi stăruitor pentru ei. Astfel, dragostea fiască pe care o arătaţi va fi lumină şi bucurie pentru părinţii voştri.

Dragi părinţi şi copii,

Rugăm pe Dumnezeu să vă dăruiască pace şi sănătate, multă bucurie şi mult ajutor pe calea credinţei adevărate şi a faptelor bune, simţind în viaţa familiei voastre cum lucrează „harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh” (2 Cor. 13, 13).

† DANIEL,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE


Femeile mironosiţe – modele pentru toate femeile credincioase dedicate slujirii lui Dumnezeu şi oamenilor

18/04/2010

Fragment din Cuvântul Patriarhului DANIEL la Duminica Mironosiţelor 2010.  Sursa: Basilica.ro

“Femeile mironosiţe sunt icoana tuturor femeilor credincioase din Biserică, femei care prin credinţa, curajul şi jertfelnicia lor au devenit muceniţe, mărturisind pe Hristos Cel răstignit şi înviat, au devenit cuvioase maici din mănăstiri şi harnice mame creştine din familie, care au dat naştere copiilor şi i-au crescut în credinţa lui Hristos binevestind în casă, în familie, că Hristos Cel răstignit şi înviat, adesea, în mod neaşteptat, Se întâlneşte cu noi şi devine viaţa vieţii noastre, El Cel ce a biruit păcatul, iadul şi moartea şi ne-a dăruit arvuna vieţii veşnice.

Cunoaştem numele unor femei mironosiţe din Noul Testament, şi anume: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosif sau Iosie, Maria lui Cleopa, Ioana, soţia lui Huza, un ispravnic al regelui Irod, Salomeea, Suzana, care au ajutat pe Mântuitorul şi pe Sfinţii Apostoli în lucrarea lor sfântă de propovăduire a Evangheliei. Ele au ajutat cu bani sau cu munca necesară pentru pregătirea meselor şi a hainelor, adesea în călătoriile pe care Mântuitorul şi ucenicii Săi le-au făcut în Ţara Sfântă. Ele sunt icoana femeilor credincioase, care susţin financiar sau cu munca lor construcţia de biserici, împodobirea lor, ajutorarea săracilor, a copiilor orfani, a bătrânilor, a bolnavilor. Deşi în Evanghelii ele nu apar totdeauna în prim-plan, totuşi Evangheliile le menţionează. Ele, împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul, singurul dintre Apostoli care a mers cu Hristos până la cruce, au văzut patimile, suferinţele şi moartea Mântuitorului. De aceea, ele s-au învrednicit să fie primele care l-au întâlnit pe Hristos Cel înviat, după cum primul dintre ucenici care a intrat în mormântul Domnului înviat din morţi a fost Sfântul Ioan Evanghelistul, ucenicul iubit al Domnului.

Femeile mironosiţe reprezintă, de asemenea, pe toate femeile care dis-de-dimineaţă, la revărsatul zorilor, merg la icoana Mântuitorului Iisus Hristos şi-I cer ajutor să prăvălească atâtea ‘pietre grele ale vieţii’ de pe inima sau sufletul lor. Ele reprezintă pe toate femeile care cer ajutorul lui Hristos pentru a putea creşte copiii în credinţă, pentru a fi soţii credincioase în familie şi femei evlavioase în Biserică, pentru a fi purtătoare de valori ale credinţei, deoarece aromatele de mare preţ pe care femeile credincioase le aduc lui Hristos sunt bogăţia şi valorile credinţei în Hristos, bogăţia spiritualităţii sau a legăturii omului cu Dumnezeu, adică darurile Duhului Sfânt ca arvună a bunătăţilor veşnice din Împărăţia Preasfintei Treimi.

Femeile mironosiţe reprezintă şi pe acele femei care au devenit, prin lacrimi de pocăinţă şi prin multă rugăciune, prin nevoinţă şi prin slujbe dis-de-dimineaţă în biserică, maici monahii născătoare de virtuţi ale credinţei creştine. Aşadar, ca femei credincioase, ele reprezintă deodată mamele din familii şi maicile şi surorile din mănăstiri. Ele reprezintă şi pe femeile care arată milă faţă de cei îndoliaţi, faţă de cei întristaţi, faţă de cei ce sunt în pragul stricăciunii vieţii din cauza păcatului şi a morţii. Există, în acest sens, o mulţime de femei credincioase care veghează la căpătâiul bolnavilor în spitale, o mulţime de profesoare de religie, o mulţime de asistente medicale, de asistente sociale, o mulţime de femei care lucrează în instituţii de cultură şi de solidaritate socială purtând în sufletul lor şi arătând în jurul lor lumina şi bucuria Învierii lui Hristos.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să învăţăm de la femeile mironosiţe curajul de a-L căuta pe Hristos, credinţa puternică în Învierea Lui şi bucuria de a ne întâlni cu El în fiecare duminică şi sărbătoare spre slava lui Dumnezeu şi spre a noastră mântuire. Amin!

P. F. +D A N I E L Patriarul României


Dorim acestor femei, râvnitoare în cele de folos, ani îmbelşugaţi şi binecuvântaţi de Dumnezeu!

La mulţi ani, femei ale creştinătăţii!

L.T.C.O.R. Orăştie