Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul (27 septembrie)

27/09/2010

Sfinte al lui Dumnezeu, Ierarh şi Martir, Părinte Antime, care, trăind pe pamânt toate neputinţele şi ispitele, cu darul lui Dumnezeu le-ai biruit; roagă-te neîncetat şi pentru noi nevrednicii, neputincioşii şi păcătoşii, ca să primim îndelungă răbdare, dreaptă socotinţă, dragoste nefăţarnică şi lucrătoare, credinţă neclintită şi drept slăvitoare, nădejde tare, statornicie în toate încercările şi neclintită mărturisire a credinţei ortodoxe. Te rugăm, smeriţi, Sfinte Ierarhe Părinte Antime, cere-I Mântuitorului Hristos la tronul caruia ai aflat sfântă îndrăzneală ca să trimită şi asupra noastră darul sfinţeniei, întărindu-ne în gând, în cuvânt şi în virtuţi, spre slava veşnică a numelui tău cel sfânt. Să ne ajute a sluji pe aproapele nostru în toată vremea, spre mântuirea sufletelor noastre, cu puterea, cu lucrarea şi cu harul Prea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi; Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în veacul vecilor. Amin!


Gheronda Iosif Vatopedinul a adormit întru Domnul în chip minunat!

04/07/2009

Iosif_-

În dimineaţa zilei de miercuri, 1 Iulie, în jurul orei 2 şi jumătate, Gheronda Iosif a trecut la Domnul.

Gheronda Iosif s-a născut la 1 Iulie 1921, de ziua Sfinţilor Cosma şi Damian, care i-au fost protectori întreaga viaţă. După moartea Stareţului său, Gheron Iosif Isihastul, Gheronda Iosif s-a stabilit la Schitul Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian. După cum vedem, aceiaşi Sfinţi Doctori Cosma şi Damian au hotărât ca, de praznicul lor, să-l ia la cer pe Gheronda Iosif.

În veci pomenirea !

sursa: http://presaortodoxa.wordpress.com/2009/07/01/gheronda-iosif-a-adormit-intru-domnul/

Parintele_Josif_de_la_Vatoped

Termenul grecesc “gheronda” tradus “bătrân” este folosit în Grecia pentru persoanele care sunt îndrumători duhovniceşti într-o mănăstire. Nu este obligatoriu să fie persoane clericale (preoţi), ci ca în cazul lui Iosif Vatopedinul, pot să fie şi monahi (călugări) îmbunătăţiţi.

vatoped

IMPORTANT!!! Mai multe fotografii, înregistrări video de la slujba înmormântării şi biografia pe scurt a Cuviosului Iosif la acest link http://presaortodoxa.wordpress.com/category/gheronda-iosif/ .

De pe piaţa cărţii religioase din România, în prezent, se pot achiziţiona două lucrări ale Gherondei Iosif: Trairi ale dumnezeiescului har. O epistola despre viata lui Gheron Iosif Isihastul, Editura Sf. Nectarie, Arad (preţ 12 lei) http://www.librariasophia.ro/cartea-carte/3197-trairi-ale-dumnezeiescului-har.-o-epistola-despre-viata-lui-gheron-iosif-isihastul-iosif-vatopedinul-monah.html

şi Bătrânul Arsenie Pustnicul, Editura Evanghelismos (preţ 10 lei).  http://www.librariasophia.ro/cartea-carte/450-batranul-arsenie-pustnicul-impreuna-nevoitorul-staretului-iosif-isihastul-iosif-dionisiatul-monah.html

arsenie pustnicultrairi