Campania filantropică “Împreună de Sărbători”

20/11/2010

Se împlineşte un an de când Liga Tinerilor Ortodocşi din oraşul nostru a demarat o campanie filantropică intitulată “Împreună de Sărbători”, pe durata celor două mari posturi de peste an, Postul Crăciunului şi Postul Sfintelor Paşti. Din amandouă campaniile organizate s-au strans din dărnicia Dumneavoastră 40 milioane lei vechi, acesta fiind mărunţişul depus în urnele plasate în câteva locaţii din oraş. În urma colectei, s-au pregătit pachete alimentare dar şi cadouri ca hrana duhovnicească (iconiţe, cărţi, reviste) pentru elevii din familiile cu dificultăţi materiale, aceştia fiind selectaţi la recomandarea profesorilor diriginţi din şcoli.

Campania filantropică a început şi cu acest Post oferindu-ne prilejul ca prin puţinul nostru dar, chiar şi în strâmtorarea recesiunii pe care o traversăm, într-un efort comun, să reuşim să ne apropiem de cei ce au nevoie de ajutorul nostru şi să simţim cu toţii că suntem împreună de Sărbători aşa cum ne vrea Dumnezeu.

Alexandru Oltean

preşedinte L.T.C.O.R. Orăştie


Mesajul Patriarhului Daniel pentru părinţi şi copii la începutul anului şcolar 2010/2011

12/09/2010

“La începutul fiecărui an şcolar Mântuitorul Iisus Hristos ne dezvăluie prin Parabola Semănătorului că în sămânţa pe care o seamănă şi în pământul în care se seamănă există o putere: „pământul rodeşte de la sine: mai întâi pai, apoi spic, apoi grâu deplin în spic” (Marcu 4, 26-28). La fel există o putere în adâncurile sufletului omului care se luminează şi creşte prin sămânţa cuvântului lui Dumnezeu. Dascălii din şcoli sunt chemaţi să modeleze, să cultive sufletul elevului, pentru a creşte intelectual şi spiritual.

Educaţia are ca obiectiv creşterea spirituală a copilului, după modelul Mântuitorului Hristos: „iar copilul creştea si se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra lui” (Luca 1, 40).

Copiii care primesc o educaţie creştină în şcoală învaţă să cultive valorile perene ale spiritualităţii şi culturii româneşti în context european.

De aceea ne bucurăm că religia este prezentă în şcoală şi exprimăm recunoştinţa noastră pentru lucrarea misionară a profesorilor de religie. Este o lucrare care nu poate fi evaluată acum, întrucât este o investiţie pe termen mediu, lung şi veşnic. Ora de religie nu este umplere a timpului, ci sfinţire a timpului, este apostolat sfânt. Ea promovează o vedere a sensurilor profunde ale realităţii vieţii şi lumii şi pregăteşte nu numai cetăţeni pentru patria pământească, ci şi cetăţeni ai Raiului, ai patriei cereşti. Nu există investiţie mai mare decât transmiterea credinţei ca valoare veşnică. Credinţa este şi cea mai mare zestre pe care părinţii o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori efemere şi valori eterne, între iubire de moment şi iubire veşnică.

În completarea orei de religie, Patriarhia Română, prin proiectele „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala”, propune să refacă legătura copiilor cu o comunitate vie, mărturisitoare şi rugătoare. Prin aceste proiecte ea se străduieşte să-i integreze pe copii în duhul prieteniei şi al comuniunii, să prevină abandonul şcolar în familiile sărace şi în cele în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. Prin birourile de cateheză parohială, prin taberele de copii pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica se străduieşte să suplinească lipsa de afecţiune părintească, lipsa atmosferei de familie, descoperă copii talentaţi şi-i încurajează să-şi cultive talantul în folosul Bisericii şi al societăţii.

La început de an şcolar, rugăm pe Milostivul Dumnezeu, Izvorul Înţelepciunii şi al Adevărului, să binecuvânteze pe toţi elevii, profesorii şi părinţii, pentru a dobândi bucuria creşterii spirituale a copiilor şi tinerilor prin asimilarea de noi cunoştinţe necesare în viaţă şi prin cultivarea valorilor constante ca: respectul semenului şi prietenia, libertatea şi responsabilitatea, hărnicia şi dărnicia, demnitatea şi solidaritea.

† DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Slujbă de binecuvântare a începutului de an şcolar pentru ELEVI

12/09/2010

Astăzi, 12 septembrie, începând cu ora 17, ca în toate bisericile din Patriarhia Română, la Biserica Ortodoxă din cartierul Micro II se va săvârşi o slujbă de binecuvântare a anului şcolar ce mâine debutează.

“Totdeauna lucrul tău,/ să-l începi cu Dumnezeu./ Unde-i El cu Harul Său,/ niciun lucru nu e greu.”  Împlinind acest gând, copiii şi tinerii cer ajutorul dumnezeiesc pentru a împlini cele ce Şcoala lucrază în fiecare spre formarea unui caracter nobil şi frumos.

Toţi elevii  prezenţi vor primi din partea parohiei fructe şi dulciuri ca binecuvântare şi mângâiere la începerea cursurilor şcolare.Tuturor elevilor le dorim…

11/06/2010


Burse pentru elevi

03/03/2010

Programul Inventeaza-ti viitorul! se adreseaza elevilor de liceu si studentilor din ciclul de licenta cu performante scolare bune, dar care provin din familii cu resurse modeste.

Prin acest program, FUNDATIA DINU PATRICIU acorda simultan si pe durata intregului an scolar (9 luni):

5000 de burse in valoare de 200 lei pe luna fiecare pentru elevii de liceu si

500 de burse in valoare de 300 lei pe luna fiecare pentru studenti

cu posibilitatea prelungirii pentru anii scolari urmatori, in masura in care bursierii dovedesc ca isi mentin sau isi imbunatatesc rezultatele academice.

Modul de atribuire a burselor si reconfirmarea lor in timp se bazeaza pe capacitatea tinerilor de a-si dovedi vointa de a investi educational in propriile lor persoane, in pofida unor conditii sociale ce le sunt defavorabile.

Solicitantii burselor programului Inventeaza-ti viitorul! trebuie sa fie cetateni romani, inmatriculati in anul scolar/universitar curent ca elevi in clasele VIII-XII, (la cursuri de zi) in scolile si liceele din reteaua educatiei nationale sau ca studenti in ciclul de licenta in reteaua de universitati romanesti (la cursuri de zi) si trebuie sa indeplineasca simultan doua conditii:

1. sa aiba rezultate scolare bune, adica o medie a ultimilor 2 ani de studii cel putin egala cu 9,00, si mediile semestriale la purtare in ultimii doi ani de studiu incheiati egale cu 10 si

2. sa aiba o situatie sociala modesta, respectiv sa provina din familii cu o medie a venitului lunar pe membru de familie in ultimele trei luni inferior pragului de 400 RON pe luna.

Programul Inventeaza-ti viitorul! este destinat doar acelor elevi care doresc si intentioneaza sa dobandeasca o formatie preuniversitara si universitara completa. Prin urmare, nu sunt eligibili elevii de clasa a VIII-a care nu intentioneaza sau nu reusesc sa-si continue studiile la liceu, sau elevii de clasa a XII-a care nu doresc sau nu reusesc sa isi continue studiile la facultate.

Pentru anul scolar/universitar 2008-2009, Fundatia Dinu Patriciu acorda 5007 burse pentru liceeni si 588 burse pentru studenti. Numarul burselor disponibile pentru anul scolar/universitar urmator va fi stabilit in functie de numarul de bursieri care nu pot sau nu reusesc sa isi prelungeasca bursa si in anul urmator. In functie de calitatea dosarelor primite, Fundatia Dinu Patriciu ar putea suplimenta numarul de burse.

CLICK PENTRU REGULAMENT SI INSCRIERE LA BURSĂ!!!


ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORI – campanie filantropică la Orăştie

26/11/2009

Magazinele în care se găsesc urnele campaniei sunt: PROFI, ALIMENTARA de lângă Fornetti, ALIMENTARA NON STOP (lângă stadion), AGRO COMPANY şi ALIMENTARA NON STOP din MICRO 2. Le mulţumim celor care au înţeles iniţiativa noastră şi o susţin!

Aici o să postăm un update cu suma depusă în urne la deschiderea lor şi ce vor conţine pachetele cadou.

I. În seara de 25 noiembrie, Campania “Împreună de Sărbători” a fost lansată în cadrul Conferinţei “Evoluţionism. Creaţionism. Credinţă” susţinută de d-l prof. Mircea Ionică de la Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu”. Cu prilejul acesta s-au strâns în urnă 67,5 lei pentru campanie. Cu această sumă punem început acţiunii filantropice.

II. În seara de 15 decembrie s-au strâns bani din cele 5 cutii în valoare de 1151,30 după cum urmează: Profi 505 lei, Non Stop (stadion) 350 lei, Agro Company 100,30 lei, Non Stop (Micro 2) 135 lei şi aprozar (lângă Fornetti) 61 lei.

TOTAL FOND CAMPANIE până la data de 25 noiembrie: 1218,8 lei

Campania continua până la Crăciun!

Împreună, din puţinul nostru, economisim un pachet pentru un elev cu probleme materiale! Puţinul nostru, dacă ne mobilizăm, valorează mult pentru cei mici! Mai multe cadouri, mai mulţi elevi ajutaţi!


Mesajul Patriarhului DANIEL, adresat elevilor, părinţilor şi profesorilor, la începutul anului şcolar 2009-2010, 14 septembrie 2009

09/09/2009

EDUCAŢIA ADEVĂRATĂ CULTIVĂ COMUNIUNEA ÎNTRE GENERAŢII

elevi-scoala-primaraCopiii află în Familia mare a Bisericii că din iubire Dumnezeu a creat lumea şi pe om pentru a participa la viaţa, fericirea şi slava Sa veşnică. Iubirea jertfelnică a Mântuitorului Iisus Hristos are ca scop mântuirea şi fericirea veşnică a oamenilor. În virtutea iubirii, omul este persoană liberă, unică şi irepetabilă, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Iubirea divină este singura putere care nu depersonalizează, ci dă persoanei umane valoare eternă. Această iubire ne ajută să-i acordăm semenului nostru atenţie şi să nu-i anulăm identitatea şi unicitatea.

elevi-coridor-gandulComuniunea noastră de iubire cu Dumnezeu ne dăruieşte sentimentul profund al continuităţii generaţilor şi al comuniunii dintre ele. Prin iubirea sfântă a rugăciunii intrăm în comuniune cu Sfinţii din toate timpurile, dar şi cu moşii şi strămoşii noştri care au trăit în credinţă. Astfel ne întoarcem cu recunoştinţă la izvoare, la rădăcini, la tradiţie, şi totodată cultivăm speranţa pentru un viitor binecuvântat de Dumnezeu. Prin puterea iubirii sfinte, care se cultivă prin rugăciune, copiii noştri înţeleg de ce spaţiul românesc este străjuit de troiţele de la răscrucea drumurilor, de bisericile şi mănăstirile împodobite cu icoane şi fresce sfinte. Din iubire pentru oameni şi valori cultivăm recunoştinţa faţă de înaintaşii noştri şi ne situăm într-o linie de continuitate cu tradiţia, ca patrimoniu de valori culturale şi spirituale, cu istoria neamului, cu Sfinţii Bisericii, mărturisitori ai iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni.patriarh-daniel-og

Pentru Biserică şi societate familia are un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice ale copiilor. Influenţa familiei este mult mai importantă decât decizia unui aparat instituţional, birocratic şi impersonal. Familia creştină reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii conjugale, a iubirii părinteşti, a iubirii filiale şi a iubirii frăţeşti. Lipsa de iubire şi comuniune în familie duce la înstrăinarea între membrii acesteia, la violenţă conjugală, la violenţă domestică, la divorţ, care are efecte dramatice pentru copii, la abandonul şcolar, la alcoolism şi la alte rele.

clasa2De aceea Biserica Ortodoxă Română, prin proiectele sale „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala”, doreşte să refacă legătura copiilor cu parohia, cu o comunitate vie, mărturisitoare şi rugătoare, care preţuieşte familia şi şcoala. Prin aceste proiecte Biserica noastră se străduieşte să-i integreze pe copii în comunităţi care se întemeiază pe cultura iubirii fraterne şi a solidarităţii practice. În mod special, Biserica este preocupată de prevenirea abandonului şcolar în familiile sărace sau în familiile în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. Prin birourile de cateheză parohială, prin taberele de copii pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica se străduieşte să suplinească lipsa de afecţiune părintească, lipsa atmosferei de familie. Totodată, ea încearcă să ajute pe copiii talentaţi sau foarte dotaţi intelectual să-şi cultive darurile native, cu bucurie şi speranţă.

preot-elevi-mediafax-fotoÎn contextul crizei economice actuale cu efecte negative pentru familie şi şcoală, Biserica îi cheamă pe învăţători, profesori şi părinţi la o conlucrare permanentă, în spiritul comuniunii fraterne şi al solidarităţii practice, ca educaţia copiilor să devină o preocupare comună majoră. Iar parohiile şi mănăstirile sunt chemate să ajute cât mai mult copiii săraci să înveţe carte, pentru viaţă, unind credinţa cu ştiinţa şi cuvântul înţelept cu fapta cea bună.

La început de an şcolar, rugăm pe Milostivul Dumnezeu, Izvorul Iubirii şi al Înţelepciunii, să binecuvânteze pe toţi elevii, învăţătorii, profesorii şi părinţii, ca împreună să se bucure de lumina vie şi creatoare a educaţiei care cultivă demnitatea umană şi comuniunea frăţească în societatea de azi marcată în acelaşi timp de secularizare şi de individualism.patriarhul-daniel

Daniel
Patriarhul României

Sursa: aici